FRITIDEN

Mange fra vores målgruppe har brug for hjælp og støtte til at skabe sig et netværk og en aktiv fritid. Det er en ofte en vanskelig opgave, som kræver tid og tryghed.

I SKOVSGÅRD STU arbejder vi med den enkeltes sociale færdigheder gennem undervisning og det sociale samvær på arbejdspladsen, på ture, i bofællesskabet og i fritiden. Vi hjælper og støtter eleven ved at se mulighederne og til at komme ud og prøve tingene af.

For at skabe helhed og give eleverne de bedste muligheder, arbejder vi sammen med Bofællesskaberne om opgaven. Eleverne får tilbudt at deltage i faste ugentlige aktiviteter eller periodiske arrangementer.

  • Fællesspisning i bofællesskaberne.
  • Aktiviteter som: ridning, motionscenter, cykelture, svømning og bowling.
  • Lokal aftenskole og musikarrangementer.
  • Ture, udflugter samt relevante rejser.

Ligeledes støtter vi de unge i at gøre brug af lokalområdets fritidsaktiviteter og formidler gerne kontakt til eks. fodboldtræneren og/eller rideskolen og får lavet aftaler om et besøg eller prøvetræning.

De fleste mennesker har brug for at føle sig værdifulde og at man er del af noget. Som et middel hertil tilbydes og inddrages STU eleverne gerne i udførelse af frivillige arbejdsopgaver i lokalsamfundet. Som f.eks. opsætning af flagallé, servering til ”Februarfesten”, medhjælper til cykelløb, festdagene og Skovsgård Bierfest samt Sølund musikfestival. Det bidrager til accept og inklusion for den enkelte og dennes oplevelse af at kunne bidrage med noget værdifuldt.