Skovsgård STU

HVEM ER VI

SKOVSGÅRD STU udbydes i fællesskab af:

Skovsgård Hotel, Råd & Dåd og Købmandsgården

Alle tre projekter har en fælles målsætning ud fra tanker og idéer om ”Den social økonomiske virksomhed”. Læs mere om de tre projekter her:

www.raaddaad.dk

www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk

www.skovsgaardhotel.dk

 

SKOVSGÅRD STU ApS er registreret som et anpartsselskab med egen bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer

Vi er bosiddende mellem Hav og Fjord i Skovsgård/Attrup området v/ Brovst i Nordjylland.

Vores STU-uddannelse er et helhedsorienteret tilbud, hvor vi arbejder på at skabe positiv udvikling for den enkelte både socialt og personligt og ift. uddannelses og beskæftigelsesmuligheder. Uddannelsen er etableret med ønsket om, at vi ud fra vores idégrundlag kan tilbyde et uddannelsesforløb der, med udgangspunkt i lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder, kan udgøre ”et springbræt til voksentilværelsen”.

 

I SKOVSGÅRD STU er der ansat lærere og pædagoger på skolen og uddannet fagpersonale på værkstederne.

Ansvaret for den daglige ledelse varetages af lederen af STU, Helene Holm tlf. 4061 4440.

Her finder du os

SKOVSGAARD STU

Aggersundvej 24, 9460 Brovst