TIL PÅRØRENDE

Som pårørende til en ung i alderen 16 til 25 år, der ikke kan følge en ordinær ungdomsuddannelse, kan du her læse om STU-uddannelsen og om, hvordan vi tilrettelægger undervisningen for at hjælpe unge med særlige behov godt på vej mod en indholdsrig voksentilværelse.

 

OM STU-UDDANNELSEN

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er ikke en fortsættelse af folkeskolen, men en uddannelse som sigter mod et så selvstændigt voksenliv, som muligt, såvel i forhold til bo, fritid og beskæftigelse samt personlige kompetencer. Uddannelsen er ikke bundet til en bestemt institution eller kommune, men kan meget vel veksle mellem højskoleophold, husholdningsskoler, kursusvirksomhed, herunder forlagt undervisning m.v. afhængig af uddannelsesplanen, som er grundlaget for hele uddannelsen.

Uddannelsesplanen skal tages op mindst en gang om året for justering eller revidering, men kan justeres løbende og efter behov. Ansvaret for dette er ungdomsuddannelsesvejlederens.

Uddannelsen er gratis, og kommunen skal sørge for den nødvendige transport. Kommunen skal også sørge for bøger og andet materiale til brug i undervisningen.

  

FOKUS PÅ DEN ENKELTE

Der kan være vidt forskellige årsager til, at et ungt menneske ikke kan tage en ungdomsuddannelse. Vores elever har mange forskellige vanskeligheder. Det kan være udviklingshæmmede, sociale og emotionelle vanskeligheder, erhvervede hjerneskader, sindslidelser, ADHD, og sent udviklede.

Vi arbejder på at skabe sammenhæng og trygge rammer, hvor den unge kan udvikle sig både fagligt og socialt, få mere selvværd og selvindsigt. Formålet er først og fremmest at den unge bliver parat til at møde nye udfordringer ift. uddannelse, arbejde og personlig udvikling. Vi tager udgangspunkt i hver enkelt elevs kompetencer og potentialer, så vi kan tilrettelægge en god og positiv hverdag med praktisk og teoretisk undervisning.

Der er i mange af forløbende brug for et tæt samarbejde med forældre og andre pårørende, for at skabe tryghed for eleven/pårørende, afdække og ændre eventuelle negative mønstre og ikke mindst som et middel til at skabe en helhedsorienteret indsats.

 

SKOVSGÅRD STU

Læs meget mere om selve Skovsgård STU her.