BO-DEL

I forbindelse med STU-uddannelsen tilbyder vi mulighed for at blive tilknyttet et bo tilbud i eller omkring Skovsgård.

Det kan være bo fællesskab, egne lejlighed med støtte eller eget værelse under kollegie lign. forhold, hvor den unge får støtte i hverdagen.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor eleven skal opleve sammenhæng mellem Bo-del, Uddannelse og Fritiden.

STU’en arbejder derfor tæt sammen med medarbejderne i bofællesskaberne omkring de konkrete mål i undervisningsplanerne.

Bo-undervisning foregår i STU-huset og i bofællesskaberne, så der skabes bedst mulig sammenhæng mellem teori og den praktiske undervisning. Herved overføres ny lærdom nemmere til hverdagen.

I STU-uddannelsen modtager eleverne praktisk og teoretisk bo-undervisning. Undervisningens formål er at øge den enkeltes kompetencer ift. at klare en hverdag i egen bolig.

Den individuelle bo-støtte til at klare dagligdagen i boligen og som kompensation for manglende formåen ansøges der om og bevilliges særskilt under § 106 og § 87.

Bofællesskaberne og bo-støtten er organiseret under og varetages af Bo tilbuddene i Købmandsgården og Poststrædet 2.

Læs mere om bo-enhederne her.

Er der spørgsmål kan lederen af Skovsgård/Attrup kontaktes på telefon eller e-mail. Se mere under Kontakt.