ELEVOPTAG – VISITATION

Vi har løbende optagelse af elever.

Visitation gennem Jammerbugt Kommune sker dog gennem visitationsrunder ca. 2 gange om året.

Henvendelse til SKOVSGÅRD STU kan ske fra UU-vejleder, socialrådgiver, den unge selv, forældre, pårørende og anden uddannelsesinstitution.

Vi tilbyder altid den unge og pårørende at aflægge os et besøg og få en rundvisning. Som et led i visitationen kan den unge ligeledes komme i praktik hos os i en kortere periode.

Visitationsrækkefølge:

  1. Hvis den unge er interesseret i en STU-uddannelse, skal man for at komme i gang, henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen.
  2. Derefter indhenter UU-vejlederen oplysninger og afholder samtaler med ansøgeren, familier og pårørende, for at vurdere om den unge er i målgruppen (Hvis man bliver vurderet som tilhørende målgruppen for STU, har man retskrav på uddannelsen).
  3. UU-vejlederen udarbejder ud fra sine oplysninger en foreløbelig Uddannelsesplan, indeholdende uddannelsesområder og forslag til minimum to uddannelsessteder.
  4. UU-vejleder indstiller ansøgningen til kommunens visitationsudvalg (d. 2. fredag i kvartalet).
  5. Hvis den unge bliver godkendt og visiteret til vores STU-tilbud, inviteres den visiterede unge/borger til et opstartsmøde, hvor UU-vejleder, forældre, nuværende lærere m.fl. evt. deltager. Formålet med mødet er at få afklaret interesseområder ift. planlægningen af afklaringsforløbet.