UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder et treårigt forløb, hvor der er fokus på personlig, almen og faglig udvikling. Det grundlæggende i vores tilbud er praktisk undervisning på interne værksteder kombineret med skolefag og interne fritidstilbud i samarbejde med vores bofællesskaber. Der er gennem hele forløbet fokus på at der er sammenhæng i de unges liv og hverdag og at tilbuddet er individuelt.

Den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse starter oftest med et afklaringsforløb.

 

3 årig uddannelse

Afklaringsforløb 1.
modul
2.
modul
3.
modul
4.
modul
5.
modul
3. mdr. 9 mdr. 6. mdr. 6. mdr. 6. mdr. 6. mdr.

 

AFKLARINGSFORLØB

Afklaringsforløbet varer i op til 12 uger. I afklaringsforløbet er målet at få et så grundigt indtryk af den unge som muligt og afklare den enkelte elevs interesser, ressourcer, kompetencer og støtte behov inden for fire hovedområder:

  • Bo-delen
  • Beskæftigelsesdelen
  • Skole/uddannelsesdelen
  • Fritidsliv

Afklaringsforløbet vil være en kombination af teoretisk og praktisk undervisning samt arbejdstræning på vore interne værksteder og i korte eksterne praktikker. Se skema over afklaringsforløb her.

 

VORES VÆRKSTEDER/ JOBOMRÅDER:

Vi har en bred vifte af muligheder på interne værksteder. Se meget mere her.

Som udgangspunkt lægges megen vægt på at kunne passe en arbejdsplads’ rytme og kultur. De dage hvor eleverne er på værkstederne, har de derfor som udgangspunkt en fuld arbejdsdag på lige fod med deres kollegaer.

Der etableres ligeledes eksterne praktikker og undervisning, hvor vi påtager os ansvaret for at tage kontakt, indgå aftaler, opfølgning, koordinering mm. Eksterne praktikker og undervisning kan eksempelvis foregå på VUC, daghøjskoler, private og offentlige arbejdspladser.

 

BOGLIG UNDERVISNING:

Eleverne arbejder med boglige fag, som dansk, matematik og engelsk.

Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger og interesse. Vi arbejder bl.a. med afprøvning og mestring af IT hjælpemidler til læsning og til brug i hverdagen.

Vi har gruppe – og enkeltmandsundervisning som varetages af læreruddannet personale.