FORMÅL

At tilbyde et uddannelsesforløb der, med udgangspunkt i et sammenhængende liv kan hjælpe unge med særlige behov i gang med en god og indholdsrig voksentilværelse.

Den grundlæggende tanke bag vores virke er, at ”alle dur til noget” og at dette bedst udvikles og afdækkes gennem meningsfulde aktiviteter, der skaber sammenhæng mellem uddannelse, bo delen og fritiden:

Circles2

Med baggrund i tanken om og troen på at den enkeltes livskvalitet øges gennem muligheden for forvaltning af eget liv, er et gennemgående indsatsområde at den enkelte elevs motivation for og evne til selvforvaltning øges. Hermed bliver en del af processen og et af målene, at et evt. nuværende støttebehov nedbringes gennem forløbet. Det vil for vores målgruppe være et centralt mål i vores tilbud.

 

Under forløbet søges tre delmål afklaret:

  • Fremtidsmuligheder
  • Erhvervs/uddannelsesevne
  • Støttebehov