SKOLEN

STU-Skolen, hvor den boglige undervisning foregår, er basen i vores STU. Det er her vi samles til fælles arrangementer og her eleverne mødes til klub m.m. Administrationen er ligeledes placeret her.

Vi er en lille skole med 14 STU-pladser. På skolen og i tilbuddet generelt er der stor fokus på den enkeltes trivsel, og det at føle sig tryg ved stedet og de andre elever. Det mener vi er en afgørende forudsætning for at kunne lære noget og udvikle sig.

De fleste af vores elever bliver rigtig glade for at komme og deltage i undervisningen på skolen – på trods af at de ofte har haft mange dårlige oplevelser med netop det at gå i skolen og modtage boglig undervisning. Der er ingen mobning på vores skole og nye elever bliver altid taget godt imod af de andre elever. Mange gange viser det sig at de nye elever kender en som allerede går her.

I hverdagen er eleverne fordelt på værksteder, praktikker og skole, så det er sjældent at alle elever er på skolen på en gang. Det giver god mulighed for at kunne tage sig af den enkelte og differentiere undervisningen. Den boglige undervisning er individuelt tilrettelagt og foregår i gruppe og som enkeltmandsundervisning. Niveauet er fra indskolingsniveau – 7.-8. kl. Der er ikke mulighed for at aflægge Folkeskolens afgangsprøve hos os.