TURE og STUDIEREJSE

Som en naturlig del af undervisningen og uddannelsens formål tager vi eleverne med på virksomhedsbesøg, udflugter og studierejse.

Virksomhedsbesøgene bruges til at øge elevernes indsigt i arbejdsmarkedet og forskellige arbejdsområder. Ligeledes kan det måske virke inspirerende og åbne op for nye drømme og mål.

I forbindelse med tema-undervisning forsøger vi at kæde den boglige/teoretiske del sammen med evt. et museumsbesøg eller lignende, da de konkrete oplevelser øger forståelsen og læringen hos vore elever.

Vi tilstræber at tage på studierejse én gang om året og gerne til udlandet. Turene og studierejsen har et socialt, alment og personligt mål for gruppen og den enkelte elev. Det at rejse er for mange både en stor oplevelse, men samtidig en udfordring, som de skal have hjælp til at træde ud i.

Vi mener, at der ligger nyttig læring i mange elementer ved det at rejse:

  • Hvordan agerer man i en lufthavn?
  • Hvordan er det at flyve?
  • Fremmed kulturer, mad, sprog og penge – hvordan er det anderledes fra Danmark?
  • Usikkerheden ved det fremmede og ukendte.
  • Det sociale samvær med gruppen og lærerne – ansvar for at alle har det godt.

I forbindelse med studierejsen er der projektarbejde: forberedende undervisning, projektarbejde og fremlæggelse af projekterne når vi er kommet hjem.