Fakta om uddannelsen

STU – den særlige tilrettelagte uddannelse – er et 3 årigt forløb, hvor elever med særlige behov kan udvikle almene og specifikke kompetencer.

Der er tale om undervisning og praktiske aktiviteter i mindst 840 timer årligt. Heraf aftales der evt. omfanget af timer i virksomhedspraktik.

Uddannelsen påbegynder oftest med et afklaringsforløb på op til 12 uger. Herefter udarbejdes en uddannelsesplan som er udformet ud fra den enkelte unges behov og muligheder. Uddannelsesplanen skal evalueres minimum 1 gang årligt. Uddannelsen afsluttes med et kompetencebevis som skal beskrive progressionen og hvilke kompetencer der er opnået gennem uddannelsen. Uddannelsen er ikke SU berettiget.

SKOVSGÅRD STU

På vores STU uddannelse er der 14 pladser. Vi har et rummeligt undervisningsmiljø, hvor der er fokus på at eleverne oplever: tryghed, trivsel og afstemte udfordringer i rammer, hvor den unge kan udvikle sig både fagligt, socialt og personligt.

Vi er et helhedsorienteret tilbud som arbejder på at skabe mest mulig sammenhæng i den unges hverdag og liv.

Circles

Formålet er først og fremmest at den unge bliver parat til at møde nye udfordringer ift. uddannelse, arbejde og personlig udvikling.

Vi har meget fokus på den praktiske værkstedsundervisning. Den kombineres med skolefag og tilrettelagte fritidstilbud som udbydes i tæt samarbejde med bofællesskaberne.

Vi har mange muligheder inden for vores værksteder og etablerer ligeledes virksomhedspraktikker hos lokale arbejdsgivere. Vi samarbejder ligeledes med VUC og andre STU udbydere, hvis det er der det ”rigtige” tilbud lige findes. Når det er muligt og relevant opkvalificerer vi ligeledes eleven gennem AMU kurser.