ELEVOPTAG

Vi har løbende optag på vores STU-uddannelse. Der er 12-14 STU-pladser.

Henvendelse til SKOVSGÅRD STU kan ske fra UU-vejleder, socialrådgiver, den unge selv, forældre, pårørende og uddannelsesinstitution.

Vi tilbyder altid den unge og pårørende at aflægge os et besøg, og få en rundvisning på vores skole og på vore værksteder. Som et led i visitationen kan den unge ligeledes komme i praktik i en til to uger.

Hvis kommunen vurderer, at den unge er berettiget til en STU-uddannelse retter UU-vejledningen eller kommunens rådgivere henvendelse til skolen. Herefter inviteres den unge til et opstartsmøde, hvor UU-vejleder, forældre, nuværende lærere m.fl. kan deltage.

Formålet med mødet er at få afklaret interesseområder i forhold til planlægningen af afklaringsforløbet.