VÆRKSTEDER

Vi har mange forskellige værksteder, hvor du får lov at afprøve dine interesser og muligheder. På vore værksteder kan du øve dig i at være på en arbejdsplads, dygtiggøre dig gennem opgaver og samarbejde med kollegaer.

Som udgangspunkt lægges megen vægt på at kunne passe en arbejdsplads’ rytme og øve sig i stabilt fremmøde, faste mødetider, fælles pauser og ansvarlighed.

På hvert værksted er der en faglærer, som underviser dig ud fra nogle aftalte mål.

Læs mere om de enkelte områder under menupunkterne til venstre (på mobilen finder du dem forneden på siden).

SERVICEFAG

Service_600x300

Hotel · Kantine · Butik
Campingplads · Genbrug

RIDESKOLE

Rideskole_600x300

(ekstern og efter aftale):
Hestens røgt og pleje · Klargøring af hesten
Opgaver i stald og mark

HÅNDVÆRK

Håndværk3_600x300

Tømrerværksted · Landsbyservice · Traktorværksted
Metal-/ Motorværksted · Pedel-opgaver

KREATIVT VÆRKSTED

Krea3_600x300

Musik og teater · IT og computer
Keramik og glaskunst

GRØNT OMRÅDE

Grønt7_600x400

Økologisk gartneri og markarbejde · Havearbejde
Pakning og levering
Dyrehold · Maskiner og redskaber